Om Kullar & Klang
Om oss
Historik
Arkiv
   Programblad alla år
   Festival Film 2013
   Foton 2013‑2014
   Festival 2014
   Program 2014
   Festival Film 2014
   Musik 2014
   Workshop 
   Sommarkafé
   Festival 2015
   Foton 2015
   Musik 2015
   Workshops 2015
   Talks 2015
   Festival Film 2015
   SommarKafé 2015
   Festival 2016
   Foton 2016
   Norrdans 2017
   Festival 2018
   Barn & Unga 2018
   Hållbarhetstorget ‑18
   Musik 2018
   Program 2018
   Foton 2018
   Talks 2018
   Talks 2018 ljudfiler
   Elbilsdag 2019
   Sommarkafé 2017‑2021
Hållbara Projekt
Videos 2020
Videos 2021
Videos 2022

Sommarkafé 2017-2021

2021 - nytt år, nya utmaningar och möjligheter!

Härliga sommaren är här med värme och ljusa sommarnätter. Det växer så det knakar. Det ger också själen tillväxt och ännu mer får du om du besöker Kullar & Klang i sommar!

Vi samlar oss för att bevaka vår framtid på jorden och goda exempel på omställning för en utsläppsfri framtid att dela framöver! Med allvar, glädje och musik.

Även denna säsong filmar och livesänder vi evenemangen via facebook, se https://www.facebook.com/kullaroklang/live_videos/

Årets inspelningar samlas även här på hemsidan: Videos 2021

Bidra gärna till föreningen Kultur & Människa, som driver Kullar & Klang via Swish 1230364984. Vill du bli medlem - se längst ner!

Meny för Sommarkafé 2021

finns här (pdf)

Program Kullar & Klang Sommarkafé 2021

Öppet 7 juli – 15 augusti mellan kl 11-17. Stängt måndagar och tisdagar. Välkommen till Vännforsbäck 23, Vännäs.

Det mesta är klart men några frågetecken kvar så var beredd på förändringar. Mer utförliga presentation nedan. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för kaféverksamhet och evenemang under Coronapandemin Program att ladda ner kommer hit!

Onsdag 7 juli kl 14 Säsongstart med vernissage
Helena Bylund, Vännäskonstnären med rötterna i porträttmåleri, berättar om sitt konstnärsskap och ställer ut i Galleri Garage.

Torsdag 8 juli kl 14 Skogen, Klimatet och Barnbarnen med Stig Olof Holm och Tomas Lundmark

Söndag 11 juli kl 14 Mullin Mallin Band och Appendix

Torsdag 15 juli kl 14 Vi trivs i skogen - Malin Karlsson Vännäs Kommun och Mikael Pettersson Länsstyrelsen. Tipspromenad till "Tolvtumshatten".
 
Söndag 18 juli kl 14 Lena med vänner spelar folkmusik

Torsdag 22 juli kl 14 Skogen, Klimatet och Barnbarnen med Hjalmar Laudon och Anders Lindroth

Söndag 25 juli kl 14 Birch Town Singers Uppskattad musikgrupp med varierad repertoar

Torsdag 29 juli  kl 14 Författarbesök Arne Müller berättar om sin bok Stockholm, städerna och RESTEN Klimatkören uppträder

Lördag-söndag 31 juli - 1 augusti kl 9-15 Sommarforum – för en grön rättvis nystart Lokalt möte på Kullar & Klang med koppling via webbinarium till Färnebo Folkhögskola och andra orter i Sverige

Söndag 1 Aug  kl 14:00 Ivars Band Lokalt band som spelar swing, svenska schlagers, jazz och dansmusik

Torsdag 5 Aug kl 14:00 Ta ner Himlen till jorden Forskare från Umeå universitet och SLU berättar om hur skogen kan användas för att göra klimatfrågan konstruktivt angripbar i lokala sammanhang

Söndag 8 Aug kl 14 Broparkens Spelmadammer

Torsdag 12 Aug kl 14 Livsmedelsproduktion

Söndag 15 Aug kl 14 Säsongsavslutning med Kalasorkestern


Om evenemangen

Onsdag den 7 juli kl 14-16
Säsongstart med vernissage i Galleri Garage - årets utställare är Helena Bylund

Helena är en vännäskonstnär med rötterna i porträttmåleri. Läs mer om henne under fliken ”Galleri Garage”
Inför denna utställning på Kullar & Klang har jag målat ett antal bilder i akryl, med motiv från min vardag. Mest frekvent figurerar min lilla dotter, nu 2,5 år. Jag var höggravid med henne under sommaren 2018 när det var värmebölja och skogsbränder rasade i Sverige. Liksom med mitt första barn väckte denna graviditet min miljömedvetenhet på nytt. Glädjen att bära henne delades med sorgen över hennes arv. Vilket livsutrymme kommer finnas kvar när hon blir stor? Men sorgen över klimatkatastrofen och den systematiska Miljöförstöringen och grubblerierna över min egen plats i allt bryts ständigt av det lilla barnets närvaro. Hon hjälper mig att återvända till nuet som här fortfarande bär skönhet, trygghet och överflöd. Ett stilla liv i omställning bjuder på vidunderliga äventyr genom hennes ögon. Hon upptäcker världen och sig själv i den. Jag känner stor tacksamhet för de stunder jag delar med henne. Jag delar några av de ögonblicken med er som bilder i denna utställning.
 
Sedan har vi motiv med skärmar. Alltid närvarande blir de för mig ett ständigt hot om att bli slukad. Distraktionen lockar och pockar på min uppmärksamhet, vaggar mig in i dvala i ett digitalt rum där naturens tid och tyngd upphör, verkligheten känns som en dröm. På mina bilder i utställningen lyser skärmarnas ljus på mina närmastes ansikten. Alltid i ett kallt sken.
 
I arbetets gång har jag särskilt jobbat med två olika tekniker som låter ögat göra en optisk blandning av färgerna. Torr färg i tunna genomsläppliga lager eller opak färg i stora pixlar. I måleriet är det just arbetet med att verkligen upptäcka, eller urskilja, motivets olika nyanser och återskapa dem i färg på duken som ger mig störst tillfredsställelse. Det ger mig en känsla av att förstå ett litet fragment av naturens ogripbara storhet.

Kontakta Helena på mail: bylundhelena@hotmail.com eller Instagram: helbylen
helenabylund.jpgTorsdag 8 juli kl 14 Klimattorsdag Skogen, Klimatet och Barnbarnen med Stig Olof Holm och Tomas Lundmark

Forskare diskuterar behovet av ett förändrat skogsbruk i Sverige och globalt, med tidsaspekter inberäknade, för att förhindra att klimatuppvärmningen ska bli självgenererande – bortom all kontroll.

Framtiden innehåller större utmaningar än någonsin tidigare. Nu förväntas skogen öka sitt kollager för att buffra koldioxidutsläpp i andra samhällssektorer samtidigt som behovet av förnybar råvara ökar liksom ambitionerna att berika den biologiska mångfalden. Hur ska det gå till?

Stig-Olof Holm, lektor vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (Umeå universitet), och Tomas Lundmark, professor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel (SLU), delar med sig av kunskaper om relationen mellan skogen, skogsbruket och klimatet, och lyfter vilka möjligheter som finns med ett hållbart skogsbruk och alternativ råvaruanvändning.

Föredraget sker på plats och webbsänds.

stigolofholm.jpg tomas-lundmark.jpgSöndag 11 juli kl 14 Mullin Mallin Band + Appendix
mullinmallin.jpg appendix00.jpgTorsdag 15 juli kl 14 Vi trivs i skogen

Varför trivs vi i skogen? Hur ser människors friluftsvanor ut i Västerbotten? Vad behövs för att natur ska vara tillgänglig i vardagen? Vilka nyttor har grönområden i tätorter? Vad händer just nu i Vännäs kommun?

Mikael Pettersson, Länsstyrelsen Västerbotten, ger en introduktion till vad vi vet idag vet och Malin Karlsson, Vännäs kommun, berättar vad som är på gång i Vännäs. Tillsammans bjuder Malin och Mikael in till en hållbarhetsorientering i Kullar och klangs vardagsnära natur med en promenad till "Tolvtumshatten".

Tips på friluftssidor:

Hemsida för friluftslivets år 2021 - https://www.luftenarfri.nu

Friluftsliv Länsstyrelsen Västerbotten (lansstyrelsen.se) - https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/besoksmal/friluftsliv.html

Kartering av friluftslivsområden i Vännäs Vännäs kommun (vannas.se) - https://vannas.se/uppleva-och-gora/idrott-motion-och-friluftsliv/kartering-av-friluftslivsomraden-i-vannas

malin-mikael.jpgSöndag 18 juli kl 14 Lena med vänner spelar folkmusik
Här är Kullar & Klangs mest trogna band som uppträtt varje år, kanske för att de bara behöver gå över åkern för att komma hit. Med sin folkmusikaliska framtoning är de ett självklart inslag.

Dodd Johansson, kontrabas
Bert Breuker, gitarr
Urban Persson, percussion
Julius Nordensson, cello
Monika Engman, fiol
Lena Mattsson, tvärflöjt
lenamv.jpg


Torsdag 22 juli kl 14 Klimattorsdag Skogen, Klimatet och Barnbarnen
Hur påverkar klimatet och olika former av skogsbruk sjöar och vattendrag? Vilken roll har skogen och dagens skogsbruksmetoder i klimatsystemet? Hjalmar Laudon, professor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel (SLU) finns på plats för att berätta utifrån sin forskning, tillsammans med Anders Lindroth, professor vid Institutionen för fysisk geografi och ekosystemvetenskap (Lunds universitet) som håller föredrag och samtalar via länk. Ta del av föredragen på plats eller via webbsändning.

Hjalmar Laudon kommer att göra några nedslag i hur klimatförändringar och långväga transporter av luftföroreningar påverkar vattenflöden och vattenkvalitet i några Västerbottniska vatten, men också fundera på hur dagens skogsskötselsystem kan komma att påverka. Han jobbar på SLU som professor, forskar och undervisar om hur vatten, näring och andra ämnen interagerar i mark, vatten och vegetation, samt hur dessa kretslopp påverkas av olika typer av skogsbruk. Personligt: Gillar att vara ute i skog och mark, på skidor eller i kajak. Är pappa till tre vuxna döttrar, men har inga barnbarn, än. Född i Vänersborg, uppvuxen i Arvidsjaur och bor numera i Östa Vännfors, 4 km nedströms Kullar & Klang.

Att ersätta fossil energi med bioenergi från skogen är en dålig idé menar Anders Lindroth. Det skulle vara direkt kontraproduktivt om vi vill nå klimatmålen i Parisavtalet. Hans resonemang utgår från antagandet att en storskalig satsning på bioenergi innebär kraftigt ökade avverkningsnivåer - så stora att vi skulle behöva avverka mer än skogens årliga tillväxt på nationell nivå - Då avverkar vi ju kolsänkan och frigör koldioxid som tidigare har varit bunden i skogen. Anders Lindroth förespråkar kontinuitetsskogsbruk, eftersom det är hyggesfritt. På hyggen uppstår en negativ kolbalans på grund av att växtdelar på och i marken bryts ned efter avverkning, så kallad markandning. Det tar ett antal år innan ungskogens tillväxt är så stor att upptaget av koldioxid genom fotosyntesen överstiger markandningen. Därför får hygget negativ kolbudget under 7–15 år och det tar ungefär lika lång tid ytterligare innan den uppväxande skogen kompenserat för nedbrytningens utsläpp så att kolbalansen kommer på noll. Anders har jobbat med mätningar av utsläpp och upptag av koldioxid i skogar och hyggen av olika åldrar. Se t ex föreläsning: https://youtu.be/RWK2QH_gCsk
hjalmar-laudon.jpg anders-lindroth.jpgSöndag 25 juli kl 14 Birch Town Singers
Levande musik med uppskattade Birch Town Singers. Med visor, fredslåtar och satirer, inspiration från bl.a. Thorstein Bergman, Paul Simon, Gordon Lightfoot, Peter, Paul and Mary, och nutida musikaliska pärlor, bjuder denna eftermiddag på en trevlig och mysig musikalisk mix.
bts2.jpgTorsdag 29 juli  kl 14 Författarbesök Arne Müller
Arne berättar om sin bok Stockholm, städerna och RESTEN
+ Klimatkören
-Den ständigt aktuella och pålästa författaren och journalisten Arne Müller berättar om en av sina senaste böcker, Stockholm, städerna och RESTEN.
arnemuller.jpg
-Den mycket uppskattade Klimatkören uppträder.
kkoren_banner4.jpgLördag-söndag 30 juli - 1 augusti kl 9-15 Sommarforum – för en grön rättvis nystart
Tillsammans med Färnebo Folkhögskola bjuder vi in till ett hybridforum. Träffa Anita Maria Eng och Anders Bäcklund på plats som berättar om Skogsupproret i Norrbotten. Ta del av webbinarium (på plats eller via länk) med Färnebo Folkhögskola och föreläsningar med bl.a Jens Ergon från Reformisterna och medförfattare till rapporten Grön ny Giv för Sverige - se https://www.facebook.com/events/4296866283680711. Anmälan görs till Jens på 070-292 7599.
sommarforum2021.jpgSöndag 1 Aug  kl 14 Ivars Band
Återigen har Kullar & Klang den stora glädjen att fröjdas av Ivars Bands tolkningar av klassiker inom swing, svensk schlager, jazz och dansmusik. Välkomna att gunga med under en fika eller matbit.

Musiker:
Ivar Dahlström, basist och bandledare, Vännfors - Nils-Göran Strandgren, gitarr och sång Vännäs - Göte Berg, dragspel, Krånged Vindeln - Monica Berg, dragspel Krånged Vindeln - Peter Nilsson, trummor Vännfors - Ekel Falk, dragspel Umeå - Conny Sjölund, dragspel Vännäs
ivarsband.jpgTorsdag 5 Aug kl 14 Ta ner Himlen till jorden
Forskare berättar om resultaten från ett projekt som undersöker hur skogen kan användas för att göra klimatfrågan relevant för människor i deras vardag, och att göra klimatutmaningar möjliga att hantera på ett konstruktivt och inkluderande sätt i lokala sammanhang. Föredrag med Elsa Reimerson, lektor i statsvetenskap (Umeå universitet), och Isabella Hallberg-Sramek, doktorand vid Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi (SLU). Ta del av föredraget på plats eller via webbsändning.
tanerhimlen.jpgSöndag 8 Aug kl 14 Broparkens Spelmadammer
Broparkens Spelmadammer är ett äkta spelmadamslag, bildat av ett stort gäng musikanter från olika folkmusiksammanhang i och runt Umeå. Spelmadammernas låtar passar lika bra till dans som till kaffet. Om sig själva: "Vi bjuder på smäktande finska valser, medryckande schottisar och suggestiva polskor. Om vi är på det humöret river vi gärna av en Cykelhumppa också!"

broparkens-spelmadammer0.jpg
Fotograf: Eric AnderbergTorsdag 12 Aug kl 14 Klimattorsdag Livsmedelsproduktion
Ett samtal om lokal och hållbar matproduktion, med Simon Holmlund, lantbrukare och hållbarhetsambassadör för LRF i Västerbotten, Anki Berg, projektledare för projektet MatSam och Benjamin Bollhöner, projektledare på Hushållningssällskapet.

Vad är hållbart med vår lokala livsmedelsproduktion? Vad behöver förändras? Vilka val kan jag som konsument göra för att äta så hållbart som möjligt? Kom och lyssna, ställ dina frågor och diskutera med oss!

butiker2.jpgSöndag 15 Aug kl 14 Säsongsavslutning med Kalasorkestern
Själva kallar de sig för "en trio med alldeles för mycket instrument...". När Kalasorkestern spelar kan allt hända:
sommarvalser, dansbane-jazz, mys-latin och knäppa visor, pop, och ibland lite opera!
En musikalisk happening, blandat med spex och humor,
med musikerna: Anders Lundström - operatenor, som spelar bas, keyboard, trummor och gitarr. Hans-Olov Henriksson - lyrisk baryton, som trakterar gitarr, mandolin, ukulele och fiol. Göran Teljebäck - bas, som spelar dragspel, keyboard, trummor och slagverk (gärna samtidigt)

285098_193538464039463_100001499333000_543391_1932187_n-1-.jpgVill du bli medlem?
Alla som vill vara med i föreningen Kultur och Människa driver Kullar & Klang är välkommen att vara med! Här finns alla möjligheter att vara med och påverka för framtiden!

Betala avgift till PG 6195025-9, Swish 1230364984
150kr/familj, 100 kr vuxen, 50 kr studerande eller ungdom, barn gratis.

2020

Sommarkaféet var öppet 27 juni-16 augusti 2020

2020 års Kullar & Klang höll ett omfattande program med klimatfrågor och musik med digitala och fysiska möten som talks, föreläsningar, workshops, teater, musik.
Sommarkaféet höll öppet på eftermiddagarna alla dagar förutom måndagar.

2020 års program:

Till sommarens program.
Evenemangen filmas och samlas på hemsidan: Videos 2020

För att undvika smitta i samband med corona-pandemin följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer för kaféverksamhet och evenemang

På kaféet har vi möblerat så att det är glest mellan borden och man sitter utomhus eller på logen med öppna portar, beroende på väder och när den inte är evenemang där. Ingen begränsning på antal besökare bara man sitter glest och håller avstånd.
Folkhälsomyndigheten om restauranger

På scenen sker alla klimat- och musikevenemang i år och de får ha max 50 besökare per gång. Vi möblerar bänkar och stolar glest med 2 meters avstånd. Anmäl på Kullar & Klangs Facebooksida - max 50 personer får närvara!
Folkhalsomyndigheten om arrangemang

Vi sänder live och kommer att ha minst ett webbinarium. De flesta medverkande är på plats fysiskt, någon enstaka digitalt.
De flesta av evenemangen filmas och samlas på hemsidan: Videos 2020

Begränsat antal platser - max 50 personer.

Ni får gärna bidra till de som medverkar via Swish, de ställer upp på Kullar & Klang för att det är viktigt. Även bidrag mottages till Kullar & Klang. Alla jobbar gratis för att få till ett sommarprogram. Swisnummer läggs ut så småningom.
Torsdagar med klimattema - år 2020 om att Leva och bo hållbart på landsbygden. Söndagar med musik - allt från folkmusik, världsmusik, jojk, visor och mycket mer.

Vi planerar redan nu för festival 2021!