Om Kullar & Klang
Om oss
Historik
Arkiv
   Programblad alla år
   Festival Film 2013
   Foton 2013‑2014
   Festival 2014
   Program 2014
   Festival Film 2014
   Musik 2014
   Workshop 
   Sommarkafé
   Festival 2015
   Foton 2015
   Musik 2015
   Workshops 2015
   Talks 2015
   Festival Film 2015
   SommarKafé 2015
   Festival 2016
   Foton 2016
   Norrdans 2017
   Festival 2018
   Barn & Unga 2018
   Hållbarhetstorget ‑18
   Musik 2018
   Program 2018
   Foton 2018
   Talks 2018
   Talks 2018 ljudfiler
   Elbilsdag 2019
   Sommarkafé 2017‑2021
Hållbara Projekt
Videos 2020
Videos 2021
Videos 2022

Talks kl 13.40-16

2018:

Tid: 13.40-16
Plats: Kullar & Klang - Vännforsbäck 23 - Utanför Logen

#tänkom Upprop med Tommy Sandström
U-bike – uthyrning av eldrivna lådcyklar i Umeå med Lisa Persson
100 år av industriell kolonisering - Urfolksfrågan i lagförslaget om vattenmiljö och vattenkraft - Åsa Össbo
The Theodores - Dylan Stiegemeier
Upprop för en skarpare klimatpolitik - Jens Rundberg och Kjell Dennhag
Biosfärdagen - Johanna Gardeström och Malin Karlsson
Elbilar och Laddstolpar - Johan Lagrelius
Klimatriksdagen 2018 - rapport av Stig-Olof Holm
Urfolk från hela världen vittnar om stora klimatförändringar och andra hot
Kommunala klimatpolitiska visioner - M, L, KD, S, C, V, MP - kl 15.10

#tänkom Upprop med Tommy Sandström

tommy2.jpg

Tommy är en av grundarna till Kullar & Klang. Lyssna på hans viktiga budskap och uppmaning! Visdom och aktion

U-bike – uthyrning av eldrivna lådcyklar i Umeå med Lisa Persson

ladcykel.jpg
Foto: Malin Grönborg
lisa_persson.jpg
Lisa berättar om Sveriges första uthyrning av eldrivna lådcyklar til allmänheten. Det är Umeå Kommun som driver projektet sedan september 2017.

Varför har man startat detta och hur har det gått?

100 år av industriell kolonisering - Urfolksfrågan i lagförslaget om vattenmiljö och vattenkraft - Åsa Össbo

asaossbo3.jpg

Älvarna i norr har tjänstgjort för att bygga upp folkhemmet och välfärdssamhället. De ekosystem som har ödelagts och de samhällen som spolats bort medan andra anläggningar byggts upp – vad är de, deras historia och nutida utmaningar värda för beslutsfattare på långt avstånd från älvmärgen? Nästa steg i energiöverenskommelsen är på väg att beslutas (13/6) och den innebär att ”vattenkraften ska värnas och anpassas till moderna miljökrav”.

Grundtanken är god, att vattenkraft ska miljöprövas och miljöanpassas men förslagen reser många frågetecken. Inte minst utifrån att den svenska vattenkraftutbyggnaden har fungerat som en industriell kolonialism av samiska marker och samiskt samhällsliv redan innan den första vattenlagen som stiftades för ganska precis 100 år sedan, den 28 juni 1918.

Åsas blogg på VK

The Theodores - Dylan Stiegemeier

dylan_stiegemeier3.jpg

We promote a clean wilderness by picking up litter while we are out. We call this "doing a Teddy". Theodore Roosevelt inspired us to "do what you can, with what you have, where you are."
1. Pick up litter 2. Take a picture 3. Post a "Teddy"
We track clean-ups at www.thetheodores.org Help us get one documented clean-up in every state and country!

Upprop för en skarpare klimatpolitik! - Jens Rundberg och Kjell Dennhag

tiger11.jpg kjellojens.jpg

Vi behöver en tuffare och skarpare klimatpolitik för att öka takten i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Parisavtalets 2-gradersmål kan bara infrias om världens länder tar klimatfrågan på större allvar och kommer till skott snabbare med det som ändå måste göras.
Vi har nu skapat ett upprop på internet som alla kan skriva på för att öka den folkliga pressen på politikerna att agera.

Skriv på du med och värva ett par till så blir vi snart en stark opinion! Kjell och Jens
https://www.ecoequality.org/upprop/

Biosfärdagen - Johanna Gardeström

151029_johanna-g_webb2.jpgbiosfarsomrade.jpg

Johanna Gardeström - Koordinator för Vindelälven – Juhtatdahka biosfärområdeskandidat

Den 2 juni är det Nationella biosfärdagen, då Sveriges fem biosfärområden uppmärksammas. Vännäs kommun har valt att fira den på Kullar & Klang i vackra Vännforsbäck!

Johanna berättar om det arbete som pågår för att få Vindelälvsdalen till att bli en del av Unesco:s världsomspännande nätverk av biosfärområden. Området, som vi kallar för Vindelälven-Juhtatdahka, har sedan 2015 en kandidatur - det vill säga att vi har en prövotid att testköra som biosfärområde. Den omfattande ansökan till Unesco är färdigskriven och inskickad. Unesco väntas fatta beslutet under juni 2019.

Biosfärområden är modellområden för hållbar utveckling. Det innebär att man arbetar för en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers behov. En utmärkelse till biosfärområde från Unesco skulle innebära ett internationellt erkännande av alla goda insatser som redan har gjorts i området, som pågår nu och som kommer att genomföras i framtiden.

http://vindelalvenjuhtatdahka.se/

Elbilar och Laddstolpar - Johan Lagrelius

johan_lagrelius2.jpg

Kort spaning om trender i försäljning av laddbara bilar och utbyggnad av laddinfrastruktur i Umeåregionen, Västerbotten och resten av landet.

Johan Lagrelius, projektledare för "Stolpe in för Stad och Land" på BioFuel Region, Umeå

Klimatriksdagen 2018 - rapport från Stig-Olof Holm

stigolofholm2.jpg

Stig-Olof Holm: -Klimatriksdagen består av personer som värnar om jorden framtid, flera arbetar ideellt inom olika miljöorganisationer. Jag kommer att berätta om det stora mötet som hölls på Stockholms universitet den 4/5 - 6/5. Ska helt kort redogöra för de 12 förslag på klimatåtgärder, som röstades fram under mötet och som sedan lämnades till den verkliga riksdagens ledamöter.

Här finns de 12 vinnande motionerna

Urfolk från hela världen vittnar om stora klimatförändringar och andra hot

reindeer-2524815_1920.jpg

Magnus Andersson från Rans sameby pratar om skog, vatten, hållbarhet, klimat och andra hot ur en renskötares perspektiv. Magnus är den same som brukar ha renar ute på Holmön.

Tillsammans med honom finns Stig-Olof Holm är universitetslektor vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.
https://www.umu.se/personal/stig-olof-holm/
och Johanna Gardeström, koordinator för Biosfärområdeskandidat Vindelälven-Juhtatdahka
www.vindelalvenjuhtatdahka.se

Urfolk från hela världen vittnar om stora klimatförändringar och andra hot. På Hawaii är rädslan för stigande havsnivåer stor, i Arktis vittnar man om smältande isar och i Kanada är utvinningen av oljesand, i Sapmi är påverkan stor för samerna med stora skogsavverkningar, gruvdrift och vindkraftverk med mera.

Klimatförändringar och renskötsel
2016 var ett extremt år för det globala klimatet. Alla mätningar visar att den globala medeltemperaturen var högre än någonsin tidigare
Nyhetsbrev från Sametinget:
https://www.sametinget.se/113482

Renskötseln påverkas av klimatförändring En studie från Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå, 2012, fokuserade på renskötsel och klimat.
http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/nyhetsvisning/renskotseln-paverkas-av-klimatforandring.cid197951 ?


Kommunala klimatpolitiska visioner - M, L, KD, S, C, V, MP - kl 15.10

monica_walstrom.jpgailen_andersson2.jpghans-inge_smetana.jpg

sofia_blomquist.jpgkrister_andersson.jpghwudkuai_400x400.jpg

M Har ingen representant tillgänglig
L Monica Wahlström
KD Ailen Andersson / Hans-Inge Smetana
S ?
C Sofia Blomqvist
V ?
MP Krister Andersson

Hållbarhetsfestivalen Kullar & Klang bjuder i år in representanter från de politiska partierna i Vännäs för ett samtal kring omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle.

Bakgrunden är att ledande klimatforskare menar att Sveriges klimatpolitik inte är ambitiös nog för att leva upp till Parisavtalets 2-gradersmål (se tal av Kevin Anderson vid Klimatriksdagen och Johan Rockstöm i SVD 2018-05-15), vilket föranlett Kullar & Klang att gå ut med ett Upprop för en skarpare klimatpolitik

Inbjudan gäller inte någon form av debatt utan det hela kommer att vara utformat som ett tillfälle för partierna att att så konkret som möjligt presentera det egna partiets planer och visioner för den nödvändiga omställningen.

Varje partiföreträdare får sex minuter på sig att tala för sin lösning. Efter presentationerna finns ett “politikerbord” vid Caféet där frågor kan ställas och diskussion föras.

Tid: 15.10
Plats: Kullar & Klang - Vännforsbäck 23 - Utanför Logen

Hitta hit
Här är Kullar & Klang i Vännforsbäck

kartavnfrsback.jpg

Ta cykeln = bra motion, bättre hälsa och gratis parkering!
Åk pendel till Vännäsby och cykla till Vännforsbäck
norrtag.se eller via SJ

Fråga varandra om samåkning på Kullar & Klangs facebooksida eller via samåkningstjänsterna resihop.nu, samåkning.se eller skjutsgruppen på Facebook

Bidrag
Alla arrangemang skapas av idéellt arbete - bidrag till Föreningen Kultur & Människa, som driver Kullar & Klang, tas tacksamt emot på Swish-nummer 1230364984.

Frågor
Undrar du över något - kontakta oss på info@kullaroklang.se eller på mobil 076-141 47 90

Välkommen till Kullar & Klang och vackra Vännforsbäck!
motkullarna2014.jpg
Upp

Hem  

Webbdesign: www.krylla.com
Valid HTML 4.01 Transitional